กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 นางสาวจิดาภา  บุญเต็ม

 ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

 สายด่วน 089-2392242, 085-8277989