ข่าวกิจกรรม

1 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์  ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นิคมลำนารายณ์ ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อศูนย์ควบคุม/กักตัวเพื่อคอยสังเกตอาการขอผู้มีความเสี่ยง (Local Quarantine) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ วัดถ้าเขาปรางค์  หมู่ที่ 1 ตามมาตราการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ​และ​บริษัท​เบทาโกร่วมสำรวจคลองสาธารณะ​หมู่1เพื่อตรวจสอบ​คาวมสะอาด​ของน้ำเสียประชาชน​ใด้ทำการแจ้งมาทางอ.บ.ต.นิคม​ลำ​นารายณ์​ "ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์  ได้กำหนดการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ "ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

25/8/2564  เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เชิญคณะกรรมการตัวแทนระดับอำเภอ  เรื่องพิจารณา เพื่อช่วยเหลือ (วาตภัย)เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาเกิดลมพายุพัด บ้านเรือนเสียหายและโรงเรือน ปศุสัตว์ เสียหาย 8 หลังคาเรือน หมู่ที่ 2 ต.นิคมลำนารายณ์ ดังนั้นคณะกรรมการระดับตำบลและระดับอำเภอ เห็นชอบ และอนุมัติ การช่วยเหลือ จะจ่ายเป็นเช็คเงินสดโดยไม่ต้องรอปิดประกาศ 15 วัน เนื่องจากสถานการณ์ covid 19 เพื่อช่วยเหลือฉุกเฉิน "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์  ได้กำหนดการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564  และเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ "ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...