- ข่าวกิจกรรม -

            ๒๕/๐๖/๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พาเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจ โรงงานโพรเกรสอินเตอร์ฟาร์ม เรื่องแมลงวันรบกวน "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวประกาศ -

          ๒๕/๐๖/๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ บ้านเขานมนาง หมู่ที่ ๒ และบ้านใหม่สุขเจริญ หมู่ที่ ๕ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          ๒๔/๐๖/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุดการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการปฐมวัย เพื่อให้การเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          ๒๔/๐๖/๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.ข่าวกิจกรรม #องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อ COVID-๑๙ ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม์ ณ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          ๒๓/๐๖/๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นภาหะของโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยของยุงลาย ณ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์"ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...