ข่าวกิจกรรม

          ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เข้าร่วมประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำเภอชัยบาดาล  "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมนายบุญศรี  สิงห์หาสาร รองนายกอบต.นิคมลำนารายณ์ เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบนมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          ๑๖/๑๐/๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เชิญผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมโครงการแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ ๑๘  "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...