- ข่าวกิจกรรม -

          ๐๑/๐๕/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ แจกเจลที่รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ จำนวน ๓๕ ลัง ๑๐ ขวด ตามจำนวนหลังคาเรือน ๑,๖๙๐ ครัวเรือนให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ แจกชาวบ้านทุกหลังคาเรือน "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

 

iconpic