วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายกประทิน ใจซื่อ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล อบต.นิคมลำนารายณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล