เมื่อวันที่ 26,30,31 กรกฏาคม 2558  นายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลเด็กและเยาวชน สามัคคีรวมพลัง ต่อต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา