- ข่าวกิจกรรม -

          ๒๓/๐๖/๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นภาหะของโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยของยุงลาย ณ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์"ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

 

iconpic