- ข่าวกิจกรรม -

          ๒๔/๐๖/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุดการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการปฐมวัย เพื่อให้การเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

 

iconpic