- ข่าวประกาศ -

          ๒๕/๐๖/๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ บ้านเขานมนาง หมู่ที่ ๒ และบ้านใหม่สุขเจริญ หมู่ที่ ๕ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

 

iconpic