ข่าวกิจกรรม

          ๑๖/๑๐/๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เชิญผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมโครงการแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ ๑๘  "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"