1 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์  ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นิคมลำนารายณ์ ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อศูนย์ควบคุม/กักตัวเพื่อคอยสังเกตอาการขอผู้มีความเสี่ยง (Local Quarantine) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ วัดถ้าเขาปรางค์  หมู่ที่ 1 ตามมาตราการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"