- ข่าวกิจกรรม -

        ๒๖/๐๓/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมด้วยนางสุนันทา  อุ้ยหา ผอ.รพ.สต.นิคมลำนารายณ์ ตรวจเยี่ยม The Garden Resort Lopburi และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพัก Resort เกี่ยวกับโรค covid ๑๙

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          ๒๕/๐๓/๑๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางฉวีวรรณ ปาลวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง ร่วมรณรงค์ต่อต้าน COVID 19 "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        อบต.นิคมลำนารายณ์ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริหารงานโดย นายประ ทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเชื้อโรคไวรัส COVID 19  พร้อมทั้งให้ความรู้ และสอนวิธีการจัดทำแมส เพื่อป้องกันไวรัสCOVID 19

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

         องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ บริหารงานโดยนายกประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๓ จังหวัดสระบุรี สำรวจเพื่อเจาะน้ำบาดาล บริเวณวัดนิคมพัฒนาราม เพื่อให้มีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          ศพด.อบต.นิคมลำนารายณ์       ในวันที่ 3 มีนาคม 2563  จัดกิจกรรมสอนนักเรียนใช้หน้ากากอนามัยอย่างไร ให้ถูกต้อง พร้อมจัดทำแผ่นพับให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันป้องกันบุตรหลานปลอดภัยจาก ไวรัสโคโรน่า

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...