- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  09.30น. นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เชิญประชุม ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันอังคารที่11 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์
สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563

อ่านเพิ่มเติม...

6 พ.ค. 626 พ.ค. 62นายกประทิน ใจซื่อ ลงนามถวายพระพรและร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ ๒๒/๐๑/๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม:สานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง ตามโครงการสานเสวนา สันทนาการ และการติดตามประเมินผล (รายการ: ขุนด่าน กอ.รมน.)

อ่านเพิ่มเติม...

นายประทินใจซื่อ นายก อบต. นิคมลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดวางพานพุ่มเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...