- ข่าวประกาศ -

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ มอบใบประกาศให้กับ นายบุญศิริ แก้วอร่าม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับเชิดชูเกียรติการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

"ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         ๒๑/๐๗/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ร่วมประชุมโครงการ “ขับเคลื่อนเครือข่ายระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย จังหวัดลพบุรี "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

            ๒๕/๐๖/๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พาเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจ โรงงานโพรเกรสอินเตอร์ฟาร์ม เรื่องแมลงวันรบกวน "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

            ๑๖/๐๗/๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ พร้อมนายบูญศรี สิงห์หาสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เข้าร่วมประชุมประชาคม บ้านเนินหาด หมู่ที่ ๘ กับบริษัทสหฟาร์ม เรื่องการจัดการเรื่องกลิ่นและแมลงวันเยอะโดยมีท่านปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวประกาศ -

          ๒๕/๐๖/๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ บ้านเขานมนาง หมู่ที่ ๒ และบ้านใหม่สุขเจริญ หมู่ที่ ๕ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...