ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   รายละเอียดเอกสารคลิก...