14 มีนาคม2565 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประกาศปิดสำนักงาน  เนื่องจากมีพนักงาน ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก 2 คน  จึงขอปิดสำนักงาน 1 วัน คือวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
เพื่อทำการฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของโรคฯ ต่อไป
👉จะเปิดทำการอีกที วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นะค่ะ
     อบต.นิคมลำนารายณ์ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ขอบคุณค่ะ🙏