ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิก