วันที่ 29 ม.ค. ๕๙ นายกประทิน ใจซื่อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ที่บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ต.นิคมลำนารายณ์ และ ต.บัวชุม เข้าร่วมประชุมด้วย