กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

1 

ส.อ.อินทัช ปีเอี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

ตำแหน่งว่าง

(ว่าง)

นายช่างโยธา ปง/ชง


ติดต่อ :โทร 

สายด่วน