องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

?

อบต.นิคมลำนารายณ์ ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบได้ทางหน้าเว็บไซต์ ประชาชนทั่วไปสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
  Refresh Captcha